Logowanie do SBI
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
  Kredyty na cele mieszkaniowe

Kredyty udzielane osobom fizycznym na zakup działki budowlanej
 • kwota kredytu od 10 000 do 60 000 zł
 • okres kredytowania do 240 miesięcy
 • Kredytobiorca w dacie spłaty ostatniej raty kredytu nie może przekroczyć 75 roku życia
 • Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nabywanej lub innej nieruchomości, jeżeli procentowy wskaźnik wartości kredytu do wartości nieruchomości według sporządzonej wyceny stanowi 75% przy okresie kredytowania powyżej 5 lat lub 80% przy okresie kredytowania poniżej 5 lat
 • oprocentowanie: 6,0 % *
 • prowizja: od 1,7 % do 2,0 %
Kredyty udzielane osobom fizycznym na zakup nieruchomości zabudowanej
 • kwota kredytu od 30 000 do 300 000 zł
 • okres kredytowania do 240 miesięcy
 • Kredytobiorca w dacie spłaty ostatniej raty kredytu nie może przekroczyć 75 roku życia
 • Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nabywanej lub innej nieruchomości, jeżeli procentowy wskaźnik wartości kredytu do wartości nieruchomości według sporządzonej wyceny stanowi 75% przy okresie kredytowania powyżej 5 lat lub 80% przy okresie kredytowania poniżej 5 lat
 • Kredytobiorca na żądanie Banku zobowiązany jest w całym okresie kredytowania do ubezpieczenia nieruchomości zabezpieczającej kredyt
 • Nieruchomość zabezpieczająca kredyt nie może być obciążona żadnym ograniczonym prawem rzeczowym lub osobistym
 • oprocentowanie: 6,0 % *
 • prowizja: od 1,7 % do 2,0 %
Kredyty udzielane osobom fizycznym na wsparcie finansowe budowy budynku mieszkalnego
 • kwota kredytu od 30 000 do 300 000 zł
 • okres kredytowania do 240 miesięcy
 • wysokość kredytu nie może przekraczać 80% wartości kosztorysowej budowy
 • Kredytobiorca w dacie spłaty ostatniej raty kredytu nie może przekroczyć 75 roku życia
 • Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nabywanej lub innej nieruchomości, jeżeli procentowy wskaźnik wartości kredytu do wartości nieruchomości według sporządzonej wyceny stanowi 75% przy okresie kredytowania powyżej 5 lat lub 80% przy okresie kredytowania poniżej 5 lat
 • Kredytobiorca na żądanie Banku zobowiązany jest w całym okresie kredytowania do ubezpieczenia nieruchomości zabezpieczającej kredyt
 • Nieruchomość zabezpieczająca kredyt nie może być obciążona żadnym ograniczonym prawem rzeczowym lub osobistym
 • Kredyt wypłacany w transzach
 • oprocentowanie: 6,0 % *
 • prowizja: od 1,7 % do 2,0 %
Kredyty udzielane osobom fizycznym na remont kapitalny budynku mieszkalnego, rozbudowę, modernizację
 • kwota kredytu od 10 000 do 150 000 zł
 • okres kredytowania do 240 miesięcy
 • wysokość kredytu nie może przekraczać 80% wartości kosztorysowej remontu kapitalnego, rozbudowy budynku, modernizacji budynku
 • Kredytobiorca w dacie spłaty ostatniej raty kredytu nie może przekroczyć 75 roku życia
 • Podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nabywanej lub innej nieruchomości, jeżeli procentowy wskaźnik wartości kredytu do wartości nieruchomości według sporządzonej wyceny stanowi 75% przy okresie kredytowania powyżej 5 lat lub 80% przy okresie kredytowania poniżej 5 lat
 • Kredytobiorca na żądanie Banku zobowiązany jest w całym okresie kredytowania do ubezpieczenia nieruchomości zabezpieczającej kredyt
 • Nieruchomość zabezpieczająca kredyt nie może być obciążona żadnym ograniczonym prawem rzeczowym lub osobistym
 • Kredyt wypłacany w transzach
 • oprocentowanie: 6,0 % *
 • prowizja: od 1,7 % do 2,0 %
* - oprocentowanie według stopy zmiennej w stosunku rocznym
  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl