Kursy NBP z dnia 2018-07-16 1 EUR 4,3076       1 USD 3,6828       1 CHF 3,6816       1 GBP 4,8811
Logowanie do SBI
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
  Kredyty dla osób fizycznych

Kredyty konsumpcyjne gotówkowe na każdy cel
 • kwota kredytu od 1 500 do 15 000 zł
 • okres kredytowania do 48 miesięcy
 • system spłaty rat kredytu i odsetek: miesięcznie
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco, Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia kredytu, w tym jego ubezpieczenia
 • oprocentowanie: 8,90 %
 • prowizja: od 3,90 %
Kredyty konsumpcyjne gotówkowe na określony cel
 • celem kredytowania może być zakup np. sprzętu AGD, RTV, komputerów, nowych i używanych samochodów osobowych, motocykli, zakup mebli, wymiana pieca c.o., wymiana pokrcia dachowego, docieplenie budynku, orgaznizacja przyjeć okolicznościowych itp.
 • kwota kredytu powyżej 15 000 do 50 000 zł
 • okres kredytownia do 96 miesięcy
 • system spłaty rat kredytu i odsetek: miesięcznie
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco oraz zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe na zasadach określonych w porozumieniu z Kredytobiorcą
 • oprocentowanie: 8,5 % *
 • prowizja: od 3,90 %
Kredyty w rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych (ROR) w formie limitu kredytowego

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe
 • maksymalna kwota limitu kredytowego nie może być wyższa od 2 - krotności średnich miesięcznych dochodów netto Kredytobiorcy i nie wyższa od 2 - krotności wpływów na rachunek, obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy
 • okres kredytowania - do 24 miesięcy
 • limit kredytowy jest kredytem odnawialnym co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek powoduje jego spłatę, a posiadacz rachunku ma prawo do jego pełnego wykorzystania w całym okresie trwania umowy kredytowej
 • oprocentowanie: od 8,5 % *
 • prowizja: od 1,9 %
Kredyty ratalne w rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe
 • maksymalna kwota kredytu ratalnego nie może być wyższa od 8-krotności średnich miesięcznych dochodów netto i wyższa od 8-krotności wpływów na rachunek Kredytobiorcy, obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • Kredytobiorca zobowiązany jest w terminach płatności rat kredytu i odsetek do utrzymywania na rachunku środków umożliwiających ich pokrycie
 • oprocentowanie: od 6,0 % do 8,5 % *
 • prowizja: od 0,5 %
Kredyty gotówkowe na każdy cel dla określonych grup zawodowych

Dla następujących grup zawodowych: np. dla nauczycieli, urzędników samorządowych, policjantów, lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych lub zamieszkałych na terenie Gmin Poczesna, Olsztyn, Kamienica Polska
 • kwota kredytu od 3 000 do 15 000 zł
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • system spłaty rat kredytu i odsetek: miesięcznie
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco, Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia kredytu w tym jego ubezpieczenia
 • oprocentowanie: 8,5 % *
 • prowizja: od 1,90 %
Kredyty konsumpcyjne gotówkowe tzw. kredyty świąteczne
 • kwota kredytu od 1 500 do 2 000 zł
 • okres kredytowania do 12 miesięcy włącznie
 • system spłaty rat kredytu : miesięcznie
 • system spłaty odsetek od kredytu : jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco, Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia kredytu
 • oprocentowanie: 8,5 % stopa stała w stosunku rocznym
 • prowizja: od 3,9 %
Kredyty gotówkowe zabezpieczane hipoteką na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub własnościowym
 • kwota kredytu od 30 000 do 130 000 zł włącznie nie więcej niż 65% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania do 240 miesięcy
 • Kredytobiorca w dacie spłaty ostatniej raty kredytu nie może przekroczyć 75 roku życia
 • zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub mieszkaniu własnosciowym
 • Bank może żądać ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej zabezpieczającej kredyt od ognia i innych żywiołów
 • Nieruchomość zabezpieczająca kredyt nie może być obciążona żadnym ograniczonym prawem rzeczowym lub osobistym
 • oprocentowanie: od 7,0 % do 7,5% *
 • prowizja: od 1,9 % do 2,5 %
* - oprocentowanie według stopy zmiennej w stosunku rocznym
  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl